Så fungerar bostadsrättstillägg

Om du äger en bostadsrätt vet du säkert att kan vara mycket att tänka på när det gäller försäkringar. Ett område som ofta skapar förvirring är bostadsrättstillägget. I den här artikeln ska vi gå igenom vad ett bostadsrättstillägg innebär, varför det är viktigt och hur du väljer det rätta för dig.

Vad är ett bostadsrättstillägg?

Ett bostadsrättstillägg är en tilläggsförsäkring som skyddar dig som bostadsrättsinnehavare mot kostnader som kan uppstå om din bostadsrätt skadas. Dessa skador kan exempelvis vara vattenskada, brand, inbrott eller skadegörelse.

Bostadsrättsföreningens försäkring täcker endast byggnaden i dess ursprungliga skick. Det innebär att alla förbättringar du gör, till exempel om du renoverar köket eller badrummet, inte täcks av föreningens försäkring. Här kommer bostadsrättstillägget in i bilden, det fyller i gapet mellan din hemförsäkring och bostadsrättsföreningens försäkring.

Varför är bostadsrättstillägg viktigt?

Om en skada skulle uppstå i din bostadsrätt och det skulle leda till stora reparationer, kan kostnaderna snabbt staplas upp. Med ett bostadsrättstillägg får du ett extra skydd och kan känna dig trygg med att dessa kostnader täcks. Det hjälper dig att skydda din investering och din ekonomi.

Två sätt att skaffa ett bostadsrättstillägg

När du ska skaffa ett bostadsrättstillägg finns det två huvudsakliga sätt att göra det: antingen som ett tillägg till din personliga hemförsäkring eller via ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat av din bostadsrättsförening.

Tillägg till din hemförsäkring

Det mest traditionella sättet att skaffa ett bostadsrättstillägg är att lägga till det som ett tillägg till din egen hemförsäkring. Kom ihåg att det är ditt ansvar att teckna detta tillägg. Det kan kosta några hundra kronor extra per år, men skyddet det ger är ofta väl värt kostnaden. Många föreningar kräver dessutom att medlemmar tecknar tillägget, eftersom det är viktigt för fastighetens skötsel att alla medlemmar har ett tillräckligt försäkringsskydd vid eventuella skador.

Tips: Om du tecknar en hemförsäkring för din bostadsrätt hos försäkringsbolaget Hedvig, så ingår automatiskt bostadsrättstillägg.

Kollektivt bostadsrättstillägg

På senare tid har det blivit mer vanligt att bostadsrättsföreningar tecknar ett så kallat kollektivt bostadsrättstillägg. Detta innebär att varje medlem inte behöver lägga till ett bostadsrättstillägg till sin egen hemförsäkring. Fördelen med denna lösning är att alla i föreningen verkligen har ett bostadsrättstillägg och att samma försäkringsbolag kommer att hantera eventuella skador som påverkar både föreningen och enskilda medlemmar.

Det finns dock också nackdelar med denna lösning. Tillägget blir en del av föreningens fastighetsförsäkring och som enskild medlem som drabbas av en skada är det inte säkert att du kan ha direktkontakt med ”ditt försäkringsbolag”. Istället kan det vara så att all kommunikation måste gå via styrelsen. Dessutom finns risken att föreningen dröjer med att anmäla ärendet, vilket kan försena processen.