Måste man ha hemförsäkring?

Många frågar sig om man måste ha en hemförsäkring, eftersom det är relativt sällan som man faktiskt använder den i praktiken. Även om det inte är ett lagkrav att ha hemförsäkring, så är det ändå en mycket god idé i de allra flesta fall. Hemförsäkringen ger dig och de andra i ditt hushåll trygghet genom ett grundläggande skydd för både egendom och person, och det är oftast mycket prisvärt att teckna en hemförsäkring.

I vissa fall kan det krävas att du tecknar en försäkring, exempelvis:

  • Om du hyr en lägenhet i andra hand kan hyresvärden kräva att du har en giltig hemförsäkring.
  • Om du äger en bostadsrätt kan föreningen kräva att du har bostadsrättsförsäkring, som oftast är en del om hemförsäkringen.
  • Om du hyr ett studentrum eller studentlägenhet kan hyresvärden kräva att du försäkrar din bostad med en hemförsäkring. Läs mer om våra rekommenderade hemförsäkringar för studenter.

Men även om det inte alltid krävs att du har en hemförsäkring, så är det oftast bäst att teckna en i alla fall. Tecknar du en hemförsäkring så får du hjälp och ekonomisk ersättning i flera situationer, exempelvis:

  1. Skador på ditt hem: En hemförsäkring kan täcka kostnaderna för att reparera eller ersätta ditt hem om det skadas av exempelvis en brand, en översvämning eller en storm.
  2. Stöld och rån: En hemförsäkring kan ge ersättning för föremål som stjäls från ditt hem, till exempel elektronik, möbler eller kläder. Den ger dig också ersättning ifall du utsätts för rån utanför hemmet.
  3. Skador på egendom: En hemförsäkring kan täcka kostnaderna för att ersätta innehållet i ditt hem, till exempel möbler, elektronik och kläder, om de skadas av exempelvis en brand eller en översvämning. Vissa försäkringar har även drulleskydd, som ger dig ersättning även om du själv orsakar skadan. T.ex. genom att tappa något i golvet. Med t.ex. Hedvig hemförsäkring så ingår alltid drulleförsäkring.
  4. Boendekostnader vid skada: En hemförsäkring kan ge ersättning för boendekostnader om du måste bo borta från ditt hem under reparationsarbetet efter en olycka.
  5. Ansvarsskydd: En hemförsäkring kan också inkludera ansvarsskydd, vilket innebär att du får ersättning om någon skadas i ditt hem och du kan hållas ansvarig.
  6. Reseskydd: De flesta hemförsäkringar ger dig ersättning vid olyckor eller om du behöver sjukvård när du är ute och reser. Vanligtvis gäller detta skydd i upp till 45 resdagar.
trasig dator som kan täckas av en hemförsäkring

Som du märker är det tydligt att hemförsäkringen ger dig en stor trygghet i vardagen, eftersom de allra flesta normala olyckor och oturliga situationer täcks av hemförsäkringen. Därför tycker vi alla bör se till att de har en giltig hemförsäkring.